Strini Tires A/S' salgs- og leveringsbetingelser

Denne prisliste annullerer alle tidligere prislister, og kan ændres uden forudgående varsel.
Fakturering vil ske til de på ordredatoen gældende priser. Varer hjemtaget i fast ordre skal aftages og kan ikke returneres. Levering sker franko, med transport efter vort valg. Ønskes anden transport må dette aftales på forhånd og eventuelle meromkostninger vil blive debiteret kunden.
Ved ordrer under 4 stk. beregnes et ekspeditionsgebyr på kr. 90,-

Garantibestemmelser
Da dæk og slanger kan blive udsat for usædvanligt slid eller overlast, kan der ikke gives nogen bestemt kilometer- eller anden garanti.
Dæk og slanger der skønnes at være defekte, skal indsendes franko til Teknisk Service, sammen med en standard reklamationsformular.
Denne formular skal rekvireres fra Dækimportørforeningen, Teknisk Service, telefon 43 42 34 26.
Hvis det ved undersøgelsen hos Teknisk Service viser sig, at den konstaterede defekt skyldes en fabrikations- eller materialefejl vil dækket/slangen blive ombyttet - hvorefter der på fakturaen vil blive fratrukket et beløb for det forholdsmæssige slid, der har været på det returnerede dæk/slange.
Ejeren må i sådanne tilfælde underkaste sig afgørelsen fra Teknisk Service. Uanset hvad afgørelsen går ud på, angår den alene bedømmelsen af dækkets generelle kvalitet i henhold til de opgivne specifi kationer og afgørelsen fra Teknisk Service kan ikke danne grundlag for videregående ansvar over for Strini Tires A/S.
Hvis kunden ønsker dæk eller slange fra en ikke anerkendt reklamation retur, vil returforsendelse ske med Danske Fragtmænd UFRANKO.

Ansvar og forbehold
Strini Tires A/S importerer og sælger Semperitdæk der er ”E” og/eller DOT mærket, hvorfor vi påtager os enhver forpligtelse i henhold til nærværende betingelser eller ufravigelige lovbestemmelser.

Ombytning af dæk
Returnering eller ombyning af dæk kan kun finde sted efter forudgående aftale.
Returadresse:
STRINI LAGER
Paul Bergsøes Vej 47
2600 Glostrup.
Returfragt er for kundens egen regning. Ved kreditering vil der blive fratrukket 10% til dækning af vore omkostninger.

Miljøafgift
Strini Tires A/S fakturerer for person-, vare- og lastvognsdæk, et tillæg for miljøafgift i henhold til de til enhver tid gældende regler fastsat af Skat. Undtaget fra denne ordning er registrerede virksomheder, der kan fremlægge dokumentation i henhold til gældende regler.
Der tages forbehold for trykfejl, udsolgte varer og leverancesvigt. 
Alle priser er ekskl. moms

Hovedkontor
Strini Tires A/S
Skelstedet 10A
2950 Vedbæk
Tlf. 45 89 44 00
CVR. 81289018